Algemene Voorwaarden


Beste klant / cursist,

In deze algemene voorwaarden heb ik vastgelegd wat jouw en mijn rechten en plichten zijn. Alles tot achter de komma juridisch dicht kitten, daar ben ik niet van. Ik heb het daarom simpel gehouden.

Als je een cursus bij mij koopt of een abonnement op een van mijn services hebt genomen en er is een probleem waarover je niets kan vinden in deze algemene voorwaarden, neem dan even contact met me op? Dan zoeken we samen een oplossing.

Als je in deze tekst een van deze woorden ziet staan, dan wordt daar formeel dit mee bedoeld:

Ik: Peter Meijburg en zijn bedrijf slimmermetaandelen.nl, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69261172, en gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Jij: de natuurlijke- of rechtspersoon die een programma volgt of een andere overeenkomst aangaat met mij.
Programma: Alle vormen van informatie-overdracht van mij aan jou, zowel online als offline, in groepsverband of individueel.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen jou en mij.

Aanbod

Ik doe een aanbod op de website, via webinars en op andere manieren.
Aanbiedingen zijn geldig voor de tijd die in het aanbod wordt aangegeven, daarna niet meer.

Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand wanneer je akkoord gaat met een aanbieding of offerte, als je de overeengekomen vergoeding betaald hebt.
Ik neem voor deze overeenkomst een inspanningsverplichting op me, maar geef geen garantie over het bereiken van het beoogde resultaat.
Als het nodig is, mag ik de overeenkomst (mede) door een derde laten uitvoeren. Dat is nog nooit voorgekomen, het staat hier dus puur voor noodgevallen.
Als het nodig is om de overeenkomst te veranderen, geef ik dat op tijd en vóór ingang van de verandering door.

Programma’s

Je kunt tegen betaling een (online) cursus volgen bij me of je abonneren op een van mijn services.
Toegang tot een cursus of abonnementsservice is persoonlijk. Dus je mag je inloggegevens en de materialen uit een cursus of abonnementsservice niet met anderen delen. Ook live sessies zijn alleen voor jou toegankelijk.
Je kunt pas na betaling deelnemen aan een cursus of abonnementsservice.
Je moet in voorkomende gevallen een internetverbinding hebben om een cursus te kunnen volgen. Ik ben niet aansprakelijk voor schade of gemiste cursusonderdelen doordat je niet de juiste apparatuur of internetverbinding hebt.
Als je kiest voor persoonlijke begeleiding, spreken jij en ik samen de data af voor de begeleiding.

Vergoeding en betaling

Betaling moet gedaan zijn voordat een cursus of abonnement start.

Aansprakelijkheid

Ik ben niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder stagnatie in de geregelde gang van zaken in je onderneming, koersverliezen, gemiste besparingen en gevolgschade, op welke manier dan ook verband houdend met of veroorzaakt door de uitvoering van werkzaamheden door mij en de aangeboden cursus of abonnementsservice.
 Je hebt de keuze om de opgedane kennis tijdens een cursus of abonnementsservice wel of niet toe te passen. Ik ben niet aansprakelijk voor de gevolgen van die keuze of hoe je de kennis toepast, en mogelijke gevolgen of schade voor jou.
 Ik ben alleen maar aansprakelijk bij een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.

Wijzigingen in deze algemene voorwaarden

Ik behoud me het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Ik raad je aan om deze pagina regelmatig te lezen, zodat je van de eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
Deze algemene voorwaarden heb ik voor het laatst aangepast op 14 mei 2020.

Vragen?

Hopelijk is alles duidelijk zo. Zo niet, laat het me dan alsjeblieft weten door te mailen naar peter@slimmermetaandelen.nl.
Wie weet tot binnenkort!