Privacyverklaring slimmermetaandelen.nl

Slimmermetaandelen.nl (''ik''), gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Slimmermetaandelen.nl vindt zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens belangrijk. Jouw persoonsgegevens verwerk en beveilig ik daarom met grote aandacht. Daarbij houd ik me aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe ik jouw gegevens verzamel en gebruik, in overeenstemming met diezelfde AVG.

In deze Privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en waarom ik dat doe. Het is even doorbijten, maar ik raad je aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op mijn website https://slimmermetaandelen.nl/ en gerelateerde websites en diensten.

Deze Privacyverklaring heb ik voor het laatst aangepast op 14 mei 2020.

Gebruik van persoonsgegevens
 Als je gebruik maakt van websites en gerelateerde diensten die slimmermetaandelen.nl aanbiedt, kan je persoonsgegevens met mij delen. Ik verzamel en gebruik die persoonsgegevens. Het goede nieuws: ik gebruik jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan beschreven in deze verklaring, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Soorten gegevens verzameld
Wanneer je gebruik maakt van mijn diensten, dan kan ik de volgende gegevens verzamelen:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op mijn website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Bankrekeningnummer


Waarom deze verwerking?
Ik verwerk jouw persoonsgegevens om onder andere:

 • betalingen die je doet te kunnen afhandelen
 • mijn nieuwsbrief en/of mailings te kunnen versturen
 • jou te kunnen bellen of e-mailen, mocht dit nodig zijn, om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Daarom dus verzamel ik jouw persoonsgegevens. Uiteraard kan je op elk moment je toestemming hiervoor intrekken.
Slimmermetaandelen.nl verwerkt overigens ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Bewaren van persoonsgegevens
Ik bewaar je persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doeleinden van deze Privacyverklaring te realiseren.

Jouw rechten
Je hebt het recht op inzage van de informatie die ik verwerk. Neem even contact met me op en ik zorg ervoor dat je een kopie krijgt van de gegevens die ik over je verwerk. Mogelijk moet ik eerst jouw identiteit verifiëren om aan je verzoek te voldoen. Als je denkt dat de verstrekte informatie die ik over je verwerk niet juist is, neem dan contact met me op, zodat ik je informatie kan updaten. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als je wilt dat ik al je gegevens verwijder, geef dan een seintje. Op elk verzoek over aanpassing of verwijdering van gegevensverwerking zal ik altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht je niet tevreden zijn met het antwoord dat je ontvangt, dan kan je je klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.

Delen met anderen
Ik zal jouw informatie niet delen met anderen zonder je toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die jij, of jouw organisatie, met mij heeft afgesloten of tenzij dit een wettelijke verplichting is.

Doorgeven van persoonsgegevens
Om de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven, te realiseren kan ik jouw gegevens buiten de EER (Europese Economische Ruimte) overdragen. Wanneer dit het geval is, zal ik de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat je persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorg ik ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. In andere gevallen kan ik jouw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.

Analytics
Gegevens die je verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om mijn diensten te optimaliseren. Zo kan ik zien hoe bezoekers mijn website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk zal ik deze gegevens pseudonimiseren.

Cookies
Om op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie te kunnen bieden, maak ik op mijn website gebruik van verschillende soorten cookies. Bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruik ik analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy.

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan je IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van mijn webserver als je van mijn diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om mijn diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. Ik gebruik je IP-adres niet om jouw onlinegedrag te volgen of te registeren (zou ik zelf ook niet leuk vinden). Meestal ben ik niet in staat om je IP-adres te koppelen aan je naam, adres of andere identificerende informatie. Behalve wanneer je mij dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging
Ik zorg ervoor dat je persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Ik heb daarvoor onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

 • logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor
 • encryptie van data
 • pseudonimiseren van data
 • het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel
 • overdrachten alleen over SSL;
 • purpose-bound toegangsbeperkingen
 • controle van erkende autorisaties